Menu
100 60
2017/12/05

از این تاریخ یعنی ۱۴ آذر ماه، ارز اوکی پی(OKPAY) از لیست ارزهای سایت حذف شده و به جای آن ارز رمزپایه ایتریوم(Ethereum) به لیست خرید و فروش سایت اضافه گردید.

Operator offline
2020/04/09, 18:53
Operator offline
۱۳۹۹/۰۱/۲۱, ۱۸:۵۳